Mag de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel gebruikt worden voor toe te passen grond als uit een verkennend onderzoek een ander resultaat volgt?

Vraag

Mag de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel gebruikt worden als bewijsmiddel voor toe te passen grond als uit een verkennend onderzoek een ander resultaat volgt?

Antwoord

Van belang is of de resultaten van het verkennend bodemonderzoek liggen binnen de statistische variatie van de zone waaruit de partij grond ontgraven is of gaat worden. Als de resultaten passen binnen de statistische variatie en er is geen sprake van een verdachte (puntbron)locatie, dan kan de bodemkwaliteitskaart gewoon gebruikt worden. Een gemeente kan hier verdere invulling voor hebben gegeven in de nota bodembeheer.