Kan een partij baggerspecie op basis van een waterbodemonderzoek volgens de NEN 5720 worden toegepast op de landbodem?

Vraag

Kan een partij baggerspecie op basis van een waterbodemonderzoek volgens de NEN 5720 worden toegepast op de landbodem?

Antwoord

Ja, een waterbodemonderzoek volgens de NEN 5720 is toegestaan als milieuhygiënische verklaring voor de kwaliteit van toe te passen baggerspecie bij toepassing op de land- of waterbodem of verspreiding van de baggerspecie in oppervlaktewater of over het aangrenzende perceel.