Grond en baggerspecie - PFAS Algemeen en handelingskader

Onze helpdesk krijgt vaak terugkomende vragen. Hieronder staan de veelgestelde vragen met antwoorden over het Besluit bodemkwaliteit, Grond en baggerspecie - PFAS Algemeen en handelingskader.


Zie ook

Baggerwerk vaargeul Hartelkanaal