Grond en baggerspecie - PFAS handelingskader: toepassingswaarden en toepassingen

Onze helpdesk krijgt vaak terugkomende vragen. Hieronder staan de veelgestelde vragen met antwoorden over het Besluit bodemkwaliteit, Grond en baggerspecie - PFAS Tijdelijk handelingskader: normen en toepassingen.


Zie ook

Baggerwerk vaargeul Hartelkanaal