Is het toegestaan om PFAS-houdende grond in oppervlaktewater toe te passen?

Vraag

Is het toegestaan om PFAS-houdende grond in oppervlaktewater toe te passen?

Antwoord

Ja, dit is toegestaan. Sinds het tweede geactualiseerde tijdelijk handelingskader (versie 2 juli 2020 ) wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen het toepassen van grond en bagger in oppervlaktewater. Dit is omdat uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er geen verschil is in uitlooggedrag tussen grond en baggerspecie. Voor grond gelden dezelfde toepassingswaarden als voor baggerspecie.