Moet bij het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie (met name boven hoge grondwaterstanden) ook rekening worden gehouden met toekomstige zettingen als gevolg van de toepassing?

Vraag

Moet bij het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie (met name boven hoge grondwaterstanden) ook rekening worden gehouden met toekomstige zettingen als gevolg van de toepassing?

Antwoord

Er wordt geen verschil meer gemaakt tussen toepassingen boven en onder grondwaterniveau. Dit criterium is vervallen met de inwerkingtreden van de 3de aangepaste versie van het handelingskader PFAS op 13 december 2021.