Van welke grondwaterstand moet worden uitgegaan om te bepalen tot welke diepte PFAS-houdende grond en baggerspecie mag worden toegepast?

Vraag

Van welke grondwaterstand moet worden uitgegaan om te bepalen tot welke diepte PFAS-houdende grond en baggerspecie mag worden toegepast?

Antwoord

Er wordt geen verschil meer gemaakt tussen toepassingen boven en onder grondwaterniveau. Dit criterium is vervallen met de inwerkingtreden van de 3de aangepaste versie van het handelingskader PFAS op 13 december 2021.