Welke toepassingswaarden gelden bij toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie in grootschalige toepassingen op de landbodem?

Vraag

Welke toepassingswaarden gelden bij toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie in grootschalige toepassingen op de landbodem?

Antwoord

Voor het toepassen van grond en baggerspecie in een grootschalige toepassing (uitgezonderd de afdeklaag) op de landbodem gelden de toepassingswaarden van 7 μg/kg ds voor PFOA en de toepassingswaarden van 3 μg/kg ds voor PFOS en andere individuele PFAS. Onderzoek naar de kwaliteit van de ontvangende bodem is bij grootschalige toepassingen niet noodzakelijk. In grondwaterbeschermingsgebieden is de bepalingsgrens (0,1 ug/kg ds) de toepassingswaarden.

De eisen aan de kwaliteit van de afdeklaag van een grootschalige bodemtoepassing zijn na te lezen in FAQ hierover. De eisen ten aanzien van PFAS in de afdeklaag zijn te vinden in de FAQ over generieke toepassingswaarden voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie op de landbodem.