Moet de acceptant van een grondbank, verwerker of stortplaats informatie verkrijgen over het PFAS-gehalte bij de acceptatie van een partij grond of baggerspecie?

Vraag

Moet de acceptant van een grondbank, verwerker of stortplaats informatie verkrijgen over het PFAS-gehalte bij de acceptatie van een partij grond of baggerspecie?

Antwoord

Dit is afhankelijk van de acceptatiecriteria en de vergunningsvoorwaarden van de betreffende grondbank, verwerker of stortplaats. Soms is het niet (zonder meer) toegestaan om stoffen die niet zijn opgenomen in de vergunning te accepteren. Zie voor de mogelijkheden om PFAS-houdende grond of baggerspecie op te slaan, te verwerken of te storten onderdeel 7 van het handelingskader voor PFAS. Daarnaast zal de acceptant meestal analysegegevens over PFAS willen ontvangen om zodoende meer zekerheid te hebben over de hergebruiks- of verwerkingsmogelijkheden.