Wat moet ik doen als in de bodem (sterk) verhoogde PFAS-gehalten zijn aangetoond, bijvoorbeeld bij een bronlocatie, en wanneer is een saneringsnoodzaak?

Vraag

Wat moet ik doen als in de bodem (sterk) verhoogde PFAS-gehalten zijn aangetoond, bijvoorbeeld bij een bronlocatie, en wanneer is een saneringsnoodzaak?

Antwoord

Als bij een bodemonderzoek (veel) hogere PFAS-gehalten zijn aangetoond dan de toepassingsnormen uit het tijdelijk handelingskader bijvoorbeeld bij bronlocaties, is het relevant om na te gaan in hoeverre sprake is van risico’s bij het huidige of toekomstige gebruik en/of voor verspreiding via het grondwater. Aanvullend onderzoek naar de grondwaterkwaliteit is dan aan te bevelen. Neem contact op met het bevoegd gezag Wet bodembescherming. Het bevoegd gezag kan voor het afleiden van een (indicatieve) interventiewaarde en het bepalen of sprake is van risico’s terecht bij het RIVM.