Er komt een kleine partij grond vrij (bijvoorbeeld bij werkzaamheden in de tuin), maar ik kan de grond nergens aanbieden omdat niet op PFAS is onderzocht. Wat nu?

Vraag

Er komt een kleine partij grond vrij (bijvoorbeeld bij werkzaamheden in de tuin), maar ik kan de grond nergens aanbieden omdat niet op PFAS is onderzocht. Wat nu?

Antwoord

Veel grondbanken, verwerkers, milieustraten en andere organisaties die normaal grond accepteren voor opslag of verwerking zijn terughoudend met de acceptatie van partijen grond als bij het aanbieden daarvan een analyse op PFAS ontbreekt. De reden hiervoor is dat bij hergebruik van grond elders sinds 8 juli 2019 (moment van vaststelling van het tijdelijk handelingskader PFAS) verplicht op PFAS onderzocht moet worden en gelden er (relatief strenge) toepassingsnormen voor PFAS voor hergebruik op de bodem. Bij het ontbreken van een analyse op PFAS neemt de acceptant dus een risico een partij te accepteren als later blijkt dat de partij te hoge gehalten aan PFAS bevat.

Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden voor grondbanken om kleine partijen (tot maximaal 100 ton) zonder analysegegevens op PFAS te accepteren. Zie de veelgestelde vraag en antwoord Kan ik kleine partijen grond, waaronder RKGV en grond afkomstig van een calamiteit zonder PFAS analyse accepteren op een grondbank die overeenkomstig BRL9335 is gecertificeerd? die hierover gaat. U kunt de acceptant op deze mogelijkheid wijzen.

Een andere optie is het benaderen van de gemeente met de vraag of er mogelijkheden zijn om de partij aan te bieden op de gemeentelijke milieustraat.

Ten derde kunt u nagaan of het mogelijk is om de grond terug te plaatsen als daar mogelijkheden voor zijn. Als u de grond niet gaat afvoeren maar op het eigen terrein gebruikt hoeft de grond niet onderzocht te worden. Als al deze opties niet mogelijk zijn, kunt u een adviesbureau benaderen dat de grond op PFAS kan onderzoeken. Op onze website staat een overzicht van organisaties die bodemonderzoek kan uitvoeren.