Komt PFAS-houdende grond in aanmerking voor een verklaring van niet reinigbaarheid?

Vraag

Komt PFAS-houdende grond in aanmerking voor een verklaring van niet reinigbaarheid?

Antwoord

Dit hangt van de volgende zaken af:

  • Partijen grond die als gevolg van de aanwezigheid van andere verontreinigingen niet reinigbaar en niet koud-immobiliseerbaar zijn, komen - ongeacht de aanwezigheid van PFAS onder of boven de toepassingsnormen - in aanmerking voor een verklaring van niet reinigbaarheid.
  • Partijen die zijn verontreinigd boven de toepassingsnormen voor PFAS en waarbij de fysische samenstelling van de grond bestaat uit meer dan 40% (gewichtspercentage) aan minerale delen kleiner dan 63 µm plus organische stof, komen in aanmerking voor een verklaring van niet reinigbaarheid omdat reiniging en immobilisatie niet mogelijk is.
  • Partijen die zijn verontreinigd boven de toepassingsnormen voor PFAS en waarbij de fysische samenstelling van de grond bestaat uit minder dan 40% (gewichtspercentage) aan fijne delen (dat wil zeggen minerale delen kleiner dan 63 µm plus organische stof), komen in principe niet in aanmerking voor een verklaring van niet reinigbaarheid omdat reiniging op termijn mogelijk is. Met betrekking tot reinigen lopen er op dit moment proeven die kansrijk zijn om PFAS-houdend zand te reinigen. Tot aan het moment dat PFAS-houdend zand daadwerkelijk gereinigd kan worden, moet het (met vergunning) tijdelijk worden opgeslagen. Zie voor de mogelijkheden om PFAS-houdende grond of baggerspecie op te slaan onderdeel 7 van het tijdelijke handelingskader voor PFAS.