Komt PFAS-houdende grond in aanmerking voor een verklaring van niet-reinigbaarheid?

Vraag

Komt PFAS-houdende grond in aanmerking voor een verklaring van niet-reinigbaarheid?

Antwoord

Dit volgende categorieën verontreinigde grond komen in aanmerking voor een verklaring:

  • Partijen grond die als gevolg van de aanwezigheid van andere verontreinigingen niet reinigbaar en niet koud-immobiliseerbaar zijn, ongeacht de aanwezigheid van PFAS onder of boven de toepassingswaarden.
  • Partijen waarbij de fysische samenstelling van de grond bestaat uit meer dan 40% (gewichtspercentage) aan minerale delen kleiner dan 63 µm plus organische stof (oftewel partijen klei of veen) en die zijn verontreinigd boven de toepassingswaarden voor PFAS.
  • Partijen waarbij de fysische samenstelling van de grond bestaat uit minder dan 40% (gewichtspercentage) aan minerale delen kleiner dan 63 µm plus organische stof én die zijn verontreinigd met PFAS in gehalten boven respectievelijk 60 ug/kg (PFOS-som), 140 ug/kg (PFOA-som) of 60 ug/kg (overige PFAS-individueel).

Partijen waarbij de fysische samenstelling van de grond bestaat uit minder dan 40% (gewichtspercentage) aan minerale delen kleiner dan 63 µm plus organische stof én die zijn verontreinigd met boven de toepassingswaarden voor PFAS in gehalten die lager zijn dan respectievelijk 60 ug/kg (PFOS-som), 140 ug/kg (PFOA-som) en 60 ug/kg (overige PFAS-individueel) komen niet in aanmerking voor een verklaring van verontreinigde grond. Dergelijke grond is potentieel reinigbaar binnen 5 jaar. Diverse reinigers treffen momenteel voorbereidingen om PFAS-houdende grond te mogen reinigen (o.a. aanpassen van de omgevingsvergunning). Tot aan het moment dat PFAS-houdend zand daadwerkelijk gereinigd kan worden, moet deze grond (met vergunning) tijdelijk worden opgeslagen. Zie voor de mogelijkheden om PFAS-houdende grond of baggerspecie op te slaan onderdeel 7 van het handelingskader voor PFAS.

In onderstaande tabel is voor verschillende situaties op hoofdlijnen aangegeven of een partij verontreinigde grond wel of niet in aanmerking komt voor en verklaring van niet-reinigbaarheid. Op onze website staan de aanvraag- en onderzoeksvereisten vermeld.

mogelijkheden om wel of niet in aanmerking te komen voor een verklaring van niet-reinigbaarheid
Grondsoort Overige verontreinigingen PFAS-gehalten (PFOS, PFOA, overige PFAS in ug/kg) Mogelijkheden hergebruik, reinigen en storten Wel/geen verklaring van niet-reinigbaarheid
Alle grondsoorten ≤ MW Industrie ≤3, ≤7, en ≤3 herbruikbaar Geen
Alle grondsoorten > MW Industrie, maar hergebruik mogelijk na reiniging of immobilisatie ≤3, ≤7, en ≤3 Reinigen of immobilisatie Geen
Alle grondsoorten > MW Industrie en geen hergebruik via reiniging of immobilisatie ≤3, ≤7, en ≤3 Storten (met verklaring van niet-reinigbaarheid) Wel
Minerale delen < 63 um plus organische stof > 40%
(klei of veen)
≤ of > MW Industrie > 3, > 7 of >3 Storten (met verklaring van niet-reinigbaarheid) Wel
Minerale delen < 63 um plus organische stof < 40%
(zand)
≤ MW Industrie of
> MW Industrie, maar hergebruik mogelijk na reiniging of immobilisatie
> 3, > 7 of >3 en
≤ 60, ≤140 en ≤60
Reinigen (via techniek extractieve reiniging) Geen
Minerale delen < 63 um plus organische stof < 40%
(zand)
≤ of > MW Industrie > 60, > 140 of >60 Storten (met verklaring van niet-reinigbaarheid) Wel