Is het toegestaan om een partij grond of baggerspecie volgens het Besluit bodemkwaliteit tijdelijk op te slaan zonder analysegegevens voor PFAS?

Vraag

Is het toegestaan om een partij grond of baggerspecie volgens het Besluit bodemkwaliteit tijdelijk op te slaan zonder analysegegevens voor PFAS?

Antwoord

Bij kortdurende opslag (korter dan 6 maanden) is het mogelijk een partij grond of baggerspecie op te slaan zonder te beschikken over analysegegevens over PFAS. Wel geldt de zorgplicht. Als de grond of baggerspecie afkomstig is van een puntbronlocatie (en dus hogere PFAS-gehalten verwacht worden) moet voorkomen worden dat de bodem op de locatie van opslag verontreinigd raakt met PFAS.

Als de opslag langer duurt dan 6 maanden, is opslag tot maximaal drie jaar (en maximaal 10 jaar bij opslag op de waterbodem) alleen toegestaan als tijdig (binnen 6 maanden) de kwaliteit van de partij grond of baggerspecie is vastgesteld (inclusief PFAS), voldoet aan de toepassingseisen uit het Bbk en de kwaliteit van de partij schoner of vergelijkbaar is met die van de bodem op de opslaglocatie en de definitieve toepassingslocatie binnen 6 maanden bekend is en is gemeld.