Moet ik voorafgaand aan terugplaatsen na het tijdelijk uitnemen van grond de bodem op PFAS onderzoeken?

Vraag

Moet ik voorafgaand aan terugplaatsen na het tijdelijk uitnemen van grond de bodem op PFAS onderzoeken?

Antwoord

Als de grond volgens artikel 36, 3e lid van het Besluit bodemkwaliteit tijdelijk wordt uitgenomen en weer wordt teruggeplaatst, is geen directe noodzaak om op PFAS te onderzoeken, tenzij sprake is van een verdachte puntbronlocatie met mogelijke sterk verhoogde gehalten aan PFAS. Dit geldt ook voor het uitvoeren van een BUS-sanering onder de categorie tijdelijk uitplaatsen waarbij de grond niet wordt afgevoerd naar elders.