Hoe zit het met (arbeidshygiënisch) veilig werken in of met PFAS verontreinigde (water)bodem en grondwater?

Vraag

Hoe zit het met (arbeidshygiënisch) veilig werken in of met PFAS verontreinigde (water)bodem en grondwater?

Antwoord

De toepassingswaarden voor PFAS uit het handelingskader liggen ruim onder het niveau waarboven arbeidshygiënische risico’s te verwachten zijn. Het CROW heeft in het kader van de CROW 400 arbeidshygiënische grenswaarden (zogenaamde SRCarbo-waarden) vastgesteld voor PFAS voor het werken in en met verontreinigde bodem. Zie de website van het CROW en zie ook het nieuwsbericht op de website van het CROW.