Hoe hanteer je het criterium toepassingen boven grondwaterniveau in gebieden met een hoge grondwaterstand?

Vraag

Hoe hanteer je het criterium toepassingen boven grondwaterniveau in gebieden met een hoge grondwaterstand?

Antwoord

Bij het hanteren van het criterium boven grondwaterniveau in gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van “boven grondwaterniveau” tot ten hoogste een diepte van maximaal 1 meter onder het maaiveld. Als de grond als gevolg van zetting op termijn in de verzadigde zone terechtkomt wordt de grond geacht boven grondwater te zijn toegepast. Hiermee wordt bedoeld dat er bij het toepassen van grond of baggerspecie geen rekening gehouden hoeft te worden met zettingen die zich in een bepaald gebied voordoen, waardoor in eerste instantie boven de grondwaterstand toegepaste grond of baggerspecie geleidelijk (deels) onder het grondwaterniveau terecht komen.