Moet bij het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie (met name boven hoge grondwaterstanden) ook rekening worden gehouden met toekomstige zettingen als gevolg van de toepassing?

Vraag

Moet bij het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie (met name boven hoge grondwaterstanden) ook rekening worden gehouden met toekomstige zettingen als gevolg van de toepassing?

Antwoord

Het handelingskader gaat uit van toepassing boven het grondwater met als achtergrond om de belasting van het grondwater te voorkomen vanuit de zorgplicht. Ingeval van hoge grondwaterstanden wordt de toepassing beperkt tot maximaal 1 meter beneden maaiveld, omdat die laag ook diffuus is belast met PFAS. Geadviseerd wordt om rekening te houden met zettingen die anders zijn dan de zetting die in het gehele gebied aan de orde is.