Van welke grondwaterstand moet worden uitgegaan om te bepalen tot welke diepte PFAS-houdende grond en baggerspecie mag worden toegepast?

Vraag

Van welke grondwaterstand moet worden uitgegaan om te bepalen tot welke diepte PFAS-houdende grond en baggerspecie mag worden toegepast?

Antwoord

Het handelingskader gaat uit van toepassing boven het grondwater met als reden de belasting van het grondwater te voorkomen vanuit de zorgplicht. Er wordt daarom geadviseerd om PFAS-houdende grond en bagger boven de voorlopige achtergrondwaarde alleen boven de hoogst bepaalde grondwaterstand toe te passen.