Is een toepassing toegestaan als het gehalte exact gelijk is aan de toepassingsnorm?

Vraag

Is een toepassing toegestaan als het gehalte exact gelijk is aan de toepassingsnorm?

Antwoord

Ja, voor alle in het tijdelijk handelingskader gehanteerde toepassingsnormen geldt dat het te toetsen (eventueel voor de bodemtype gecorrigeerde) meetgehalte kleiner dan of gelijk moet zijn aan de toepassingsnorm.