Wat is het toetsingsresultaat als sprake is van een verhoogde bepalingsgrens?

Vraag

Wat is het toetsingsresultaat als sprake is van een verhoogde bepalingsgrens?

Antwoord

Als voor een PFAS-verbinding een meetwaarde is gerapporteerd die kleiner is dan een verhoogde bepalingsgrens (bijvoorbeeld < 0,4 ug/kg), dan moet volgens bijlage G onderdeel IV de 0,7 factor gehanteerd worden voor de berekening van het te toetsen gehalte. Als het laboratorium tijdens het uitvoeren van de analyse aangeeft niet nauwkeuriger te kunnen meten en ook andere laboratoria niet nauwkeuriger kunnen meten, wordt geadviseerd in overleg te treden met het bevoegd gezag om te bepalen of het analyseresultaat voor de voorgenomen toepassing voldoet.