Waarom is GenX niet opgenomen in de advieslijst van te meten PFAS?

Vraag

Waarom is GenX niet opgenomen in de advieslijst van te meten PFAS?

Antwoord

GenX is tot op dit moment vooral aangetroffen in de directe omgeving van bronnen waar GenX is geproduceerd of is geloosd. In gebieden waar geen directe bron of lozing heeft plaatsgevonden is daarom geen noodzaak om op GenX te onderzoeken. Wel zijn er aanwijzingen dat GenX op meer plaatsen in de (water)bodem voorkomt. Enkele bevoegde overheden Bbk stellen daarom de analyse op GenX voor sommige gebieden wel verplicht. Het RIVM heeft in verband met de bekende bronnen van GenX in Dordrecht en Helmond wel risicogrenswaarden voor GenX afgeleid.