Is het verplicht om de vastgestelde bodemkwaliteitskaart digitaal aan te leveren ter opname op bodemloket?

Vraag

Is het verplicht om de vastgestelde bodemkwaliteitskaart digitaal aan te leveren ter opname op bodemloket?

Antwoord

Ja, dit is verplicht sinds een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit per 1 juli 2013 en volgt uit artikel 4.3.5. Na het opstellen van de kaart moeten de geografische bronbestanden uiterlijk twee maanden na vaststelling aan Bodem+ worden gestuurd. Uit artikel 4.3.5. van de Regeling volgt dat dit een taak van het bevoegd gezag is. De praktijk wijst uit dat het adviesbureau dat de kaart opstelt veelal de bronbestanden doorzendt. Deze bestanden kunnen gemaild worden naar bodemplus@rws.nl. Meer informatie hierover is te vinden op onze pagina over Bodemkwaliteitskaarten.