Mogen (deel)werkzaamheden voor de installatie van bovengrondse bodemenergiesystemen worden uitbesteed aan een niet-erkende installateur?

Vraag

Mogen (deel)werkzaamheden voor de installatie van bovengrondse bodemenergiesystemen worden uitbesteed aan een niet-erkende installateur?

Antwoord

Nee, werkzaamheden die erkenningsplichtig zijn mogen alleen worden uitbesteed aan een erkend bedrijf. Dit volgt uit artikel 15 Besluit bodemkwaliteit: “Aangewezen werkzaamheden mogen alleen door een erkend bedrijf worden uitgevoerd”.  Dat geldt ook voor uitbestede werkzaamheden. Bovendien staat in de BRL KBI 6000-00 paragraaf 6.2:  “een opdracht mag slechts worden uitbesteed aan een andere certificaathouder”.

Bodem+ heeft een notitie opgesteld (pdf, 295 kB) waarin wordt uitgelegd hoe de erkenningsregeling voor bodemenergie wettelijk is geregeld.
De ILT heeft een memo (pdf, 262 kB) opgesteld waarin ze aangeven welke afwijkingen er in de praktijk voorkomen. De ILT treed handhavend op tegen deze afwijkingen.