Voor welke werkzaamheden aan bodemenergiesystemen is een erkenning verplicht?

Vraag

Voor welke werkzaamheden aan bodemenergiesystemen is een erkenning verplicht?

Antwoord

Het ontwerpen, installeren en beheer en onderhoud van een bodemenergie systeem mag alleen door daarvoor erkende bedrijven worden uitgevoerd. Er wordt onderscheid gemaakt voor verschillende hieronder genoemde werkzaamheden.

Het uitvoeren van mechanische boringen voor de aanleg van het ondergrondse deel van een bodemenergiesysteem is vastgelegd in de BRL SIKB 2100, ‘Mechanisch boren' en de daaraan gekoppelde protocollen en normen.

Het ondergrondse deel van een bodemenergiesysteem valt onder de BRL SIKB 11.000 en de daaraan gekoppelde normen en protocollen.

De volgende werkgebieden worden onderscheiden:
1a. Ontwerpen op hoofdlijnen van open bodemenergiesystemen
1b. Ontwerpen op hoofdlijnen van gesloten bodemenergiesystemen
2a. Ontwerpen in detail van open bodemenergiesystemen
2b. Ontwerpen in detail van gesloten bodemenergiesystemen
3a. Installeren van open bodemenergiesystemen
3b. Installeren van gesloten bodemenergiesystemen
4a. Beheren en onderhouden van open bodemenergiesystemen
4b. Beheren en onderhouden van gesloten bodemenergiesystemen

Het bovengrondse deel van een bodemenergiesysteem valt onder de BRL KBI 6000 (de onderdelen 6000-00 en 6000-21) en de daaraan gekoppelde normen en protocollen.

De volgende werkgebieden worden onderscheiden in BRL KBI 21:

  1. Ontwerpen van energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen (ontwerpen, klein).
  2. Installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen (installeren, klein).
  3. Beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen (beheren, klein).
  4. Ontwerpen van energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen (ontwerpen, groot).
  5. Installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen (installeren, groot).
  6. Beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen (beheren, groot).