Het certificaat staat niet op de publicatielijst met erkende kwaliteitsverklaringen. Wat betekent dat?

Vraag

Het certificaat staat niet op de publicatielijst met erkende kwaliteitsverklaringen. Wat betekent dat?

Antwoord

De kwaliteitsverklaring is niet erkend. Er is dan geen sprake van een wettig bewijsmiddel in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.