Wat als de erkenning van een certificerende instelling wordt ingetrokken?

Vraag

Wat als de erkenning van een certificerende instelling wordt ingetrokken?

Antwoord

Bodem+ kan als het bewijs van certificatie of accreditatie voor een werkzaamheid wordt ingetrokken of niet meer geldig is besluiten om de erkenning van een certificerende instelling in te trekken. Een dergelijk besluit kan Bodem+ nemen indien de Raad voor Accreditatie een certificerende instelling langdurig heeft geschort of de Raad de accreditatie van de certificerende instelling heeft ingetrokken. Maar er zijn ook nog andere reden: Een certificerende instelling kan Bodem+ verzoeken om de erkenning in te trekken, de certificerende instelling kan in staat van faillissement belanden of er zijn vragentekens over de integriteit van de certificerende.

Indien een besluit tot intrekking of schorsing betrekking heeft op een certificeringinstelling blijven de door deze instelling afgegeven certificaten nog  zes maanden geldig. Dit geeft de
certificaathouders een redelijke overgangstermijn om met een nieuwe certificerende instelling afspraken te maken. Bodem+ zal indien de erkenning van een certificerende instelling wordt ingetrokken de certificaathouders afzonderlijk informeren.

Met de zoekingangen naar erkende instellingen en normdocumenten kan opgezocht worden of een bedrijf of persoon erkend is. Deze zoekingang wordt dagelijks bijgewerkt.