Mag een gecertificeerde bodemintermediair die een erkenning heeft aangevraagd, maar nog geen erkenning heeft van Bodem+, werkzaamheden uitvoeren?

Vraag

Mag een gecertificeerde bodemintermediair die een erkenning heeft aangevraagd, maar nog geen erkenning heeft van Bodem+, werkzaamheden uitvoeren?

Antwoord

Nee, een gecertificeerde bodemintermediair mag pas aangewezen werkzaamheden uitvoeren als deze daartoe is erkend is door Bodem+. Naast kwaliteitsaspecten dient namelijk voor de uitvoering van aangewezen werkzaamheden ook voldaan te worden aan een aantal integriteitseisen. Deze worden beoordeeld door Bodem+.

Na de integriteitstoets kan het bedrijf een erkenning krijgen en kunnen de aangewezen werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor de op de erkenning te registreren personen (monsternemers, veldwerkers en milieukundige begeleiders). Het is niet toegestaan om werkzaamheden uit te voeren zolang de registratie op de erkenning niet beschikt is door Bodem+.

Erkenningen worden niet met terugwerkende kracht afgegeven. Een erkenning is pas geldig vanaf het moment dat de beschikking daadwerkelijk afgegeven is.

In het zoekmenu met erkende bodemintermediairs kan opgezocht worden of en voor welke werkzaamheid een bodemintermediair, milieukundig begeleider of veldmedewerker erkend respectievelijk geregistreerd is.