Ben ik als opdrachtgever verplicht om werkzaamheden uit te besteden aan een erkend bedrijf?

Vraag

Ben ik als opdrachtgever verplicht om werkzaamheden uit te besteden aan een erkend bedrijf?

Antwoord

Ja, dit is geregeld in het Besluit- en de Regeling bodemkwaliteit. Een opdrachtgever (initiatiefnemer) is verplicht om werkzaamheden die genoemd zijn in de Regeling bodemkwaliteit (Artikel 2.1. Aanwijzing van werkzaamheden) te laten uitvoeren door een bedrijf dat daarvoor een erkenning heeft.