Moet een vloeistofdichte vloer worden aangelegd door een gecertificeerde en erkende bodemintermediair?

Vraag

Moet een vloeistofdichte vloer worden aangelegd door een gecertificeerde en erkende bodemintermediair?

Antwoord

Ja, de vloer moet worden aangelegd door een erkende aannemer als het gaat om een tankplaatsvloer bij een tankstation danwel ieder ander afleverpunt voor motorbrandstoffen waarbij meer dan 25.000 liter per jaar wordt getankt. In alle overige gevallen waar de aanleg van een vloeistofdichte vloer wordt geëist, geldt geen wettelijke eis voorwaarde om de vloer door een erkende aannemer te laten aanleggen. De voorziening moet wel in overeenstemming met CUR/PBV-aanbeveling 44 worden beoordeeld en goedgekeurd door een erkende instelling. Het aanleggen van een vloeistofdichte vloer door een erkende instelling heeft als voordeel dat vervolgens een minder intensieve beoordeling overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44 kan plaatsvinden.