Waar kan ik technische informatie krijgen over een beoordelingsrichtlijn of protocol?

Vraag

Waar kan ik technische informatie krijgen over een beoordelingsrichtlijn of protocol?

Antwoord

Voor informatie over bedrijfsrichtlijnen of protocollen verwijzen wij naar de schemabeheerders. Bodem gerelateerd zie de website van het SIKB. Specifiek voor bodemenergiecentrales is informatie te vinden op de website van het KvINL.