Geldt voor het afzeven van grove (bodemvreemde) bestanddelen uit een partij grond ook een erkenningsplicht voor de BRL 7500?

Vraag

Geldt voor het afzeven van grove (bodemvreemde) bestanddelen uit een partij grond ook een erkenningsplicht voor de BRL 7500?

Antwoord

De erkenningsplicht geldt indien sprake is van het (droog of nat) zeven van niet toepasbare grond, waarbij gestreefd wordt naar een milieuhygiënische kwaliteitsverbetering. Voor het afzeven van bodemvreemde materialen uit een partij herbruikbare grond (bijvoorbeeld kwaliteitsklasse Wonen of Industrie), geldt dus geen erkenningsplicht.
Het droog zeven van niet toepasbare grond, zoals bijvoorbeeld het droog zeven van asbesthoudende grond, valt sinds 1 juli 2011 onder de erkenningsplicht.