Moet een handhaver die vanuit zijn functie een grondmonster neemt ook gecertificeerd en erkend zijn?

Vraag

Moet een handhaver die vanuit zijn functie een grondmonster neemt ook gecertificeerd en erkend zijn?

Antwoord

Nee, de eis tot certificering en erkenning is volgens artikel 66 van het Besluit bodemkwaliteit niet van toepassing op werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van een wettelijke taak door of in opdracht van een bestuursorgaan of op werkzaamheden die worden verricht voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Wel is gewenst dat het monster op dezelfde wijze (en dus conform het normdocument) wordt genomen.