Mag een erkende bodemintermediair medewerkers opleiden voor de uitvoering van het veldwerk?

Vraag

Mag een erkende bodemintermediair medewerkers opleiden voor de uitvoering van het veldwerk?

Antwoord

Ja, uit artikel 15 lid 3 Besluit bodemkwaliteit volgt dat een erkende bodemintermediair medewerkers mag opleiden met als doel de registratie op de erkenning van de organisatie. In de verschillende protocollen zijn voorwaarden gesteld aan de wijze waarop de uitvoering van het veldwerk in geval van opleiding moet plaatsvinden. Een belangrijke voorwaarde is dat de “veldmedewerker in opleiding” wordt begeleidt door een geregistreerde “ervaren veldwerker”. Als de uitvoering plaatsvindt in overeenstemming met de beoordelingsrichtlijnen dan kunnen de resultaten van het veldwerk worden gebruikt ter voldoening van enig wettelijk voorschrift zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

Met “als doel het registreren op de erkenning” dient geïnterpreteerd te worden als; De aangewezen veldwerkzaamheden worden uitgevoerd om op korte termijn geregistreerd te worden op het certificaat en de erkenning. Aangewezen werkzaamheden mogen dus niet uitgevoerd worden ter introductie of kennismaking met het vak van veldmedewerker. Daarnaast dient de opleiding van de medewerkers, overeenkomstig de verschillende protocollen, te zijn beschreven in het kwaliteitssysteem van de bodemintermediair. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan is de enige mogelijkheid om deze leeractiviteiten te doen voor veldwerkzaamheden die niet onder de werkingssfeer van het Besluit bodemkwaliteit vallen. Dit is alleen het geval als de resultaten van het veldwerk niet worden gebruikt ter voldoening van enige wettelijk voorschrift.