Mag een erkende bodemintermediair voor de uitvoering van het veldwerk en/of milieukundige begeleiding een niet geregistreerde medewerker in zetten?

Vraag

Mag een erkende bodemintermediair voor de uitvoering van het veldwerk en/of milieukundige begeleiding een niet geregistreerde medewerker in zetten?

Antwoord

Nee, in het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit en uitgewerkt in de verschillende beoordelingsrichtlijnen is aangegeven dat een niet op de erkenning geregistreerde medewerker geen veldwerk, monsterneming en milieukundige begeleiding mag uitvoeren. Uitzondering hierop is indien deze werkzaamheid wordt uitgevoerd voor de registratie op het certificaat en erkenning.

In geval van (tijdelijke) capaciteitsproblemen bij de uitvoering van veldwerk, monsterneming of milieukundige begeleiding kan een bodemintermediair werkzaamheden uitbesteden of medewerkers inlenen. Hiervoor zijn specifieke eisen opgenomen in de verschillende beoordelingsrichtlijnen.