Mogen werkzaamheden worden uitbesteed of mensen of materiaal worden ingehuurd?

Vraag

Mogen werkzaamheden worden uitbesteed of mensen of materiaal worden ingehuurd?

Antwoord

Diverse veel gestelde vragen en antwoorden over dit onderwerp kunt u vinden op de website van SIKB, FAQ rubriek bodembeheer, onderdeel algemene vragen en onderdeel uitvoering bodemsanering.