Kan een monsternemer, veldwerker of milieukundige begeleider werkzaamheden uitvoeren waarbij hij/zij voor het bedrijf nog niet geregistreerd, erkend is door Bodem+?

Vraag

Kan een monsternemer, veldwerker of milieukundige begeleider werkzaamheden uitvoeren waarbij hij voor het bedrijf nog niet geregistreerd, erkend is door Bodem+?

Antwoord

Overeenkomstig artikel 15, lid 1 van het Besluit bodemkwaliteit is het verboden een werkzaamheid uit te voeren zonder daartoe verleende erkenning. Alleen als de werkzaamheid wordt uitgevoerd voor het verkrijgen van een certificaat of accreditatie, geldt hierop een uitzondering. Deze uitzondering geldt voor zowel rechtspersonen als natuurlijke personen.

Bijvoorbeeld, de uitvoering van veldwerk door een niet op de erkenning geregistreerde medewerker is alleen toegestaan als deze medewerker in opleiding is met als doel geregistreerd te worden op het certificaat en de erkenning van het bedrijf. De veldmedewerker mag, tijdens de opleiding, zoals aangegeven in de beoordelingsrichtlijn deze werkzaamheden alleen onder de verantwoordelijkheid van een op de erkenning, voor die werkzaamheid, geregistreerde medewerker uitvoeren.