Hoe zit het met de erkenningsplicht bij het uitvoeren van asbestonderzoek (veldwerk of monsterneming bij partijkeuringen)?

Vraag

Hoe zit het met de erkenningsplicht bij het uitvoeren van asbestonderzoek (veldwerk of monsterneming bij partijkeuringen)?

Antwoord

Voor het uitvoeren van (het milieuhygiënisch veldwerk bij) een bodemonderzoek naar asbest in grond volgens de NEN 5707 is een erkenning voor protocol 2018 vereist. Voor partijkeuringen asbest in grond geldt een erkenningsplicht volgens protocol 1001.

Voor een asbestonderzoek in verhardingslagen (niet zijnde een partijkeuring) volgens de NEN 5897 geldt voor het veldwerk geen erkenningsplicht, omdat dit type veldwerk momenteel nog buiten het toepassingsgebied van de BRL 2000 valt. Bij een partijkeuring van een partij bouwstoffen, waarbij ook op asbest onderzocht wordt, geldt een erkenningsplicht voor protocol 1002.
Zie hiervoor ook paragraaf 6.1 uit protocol 2018 en de protocollen 1001 en 1002 alsmede het interpretatieblad over de BRL SIKB 1000, die te vinden zijn op de website van het SIKB. De normdocumenten NEN 5707 en NEN 5897 zijn verkrijgbaar via het NEN.