Blijven onderzoeken die zijn uitgevoerd op basis van de oude NEN-normen ook na wijziging van de regelgeving bruikbaar?

Vraag

Blijven onderzoeken die zijn uitgevoerd op basis van de oude NEN-normen ook na wijziging van de regelgeving bruikbaar?

Antwoord

Ja, in principe wel. Vooronderzoeken en (water)bodemonderzoeken die zijn uitgevoerd voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde regelgeving op basis van de oude NEN-normen, blijven ook bruikbaar na inwerkingtreding van de gewijzigde regelgeving.

Dit uiteraard voor zover het vooronderzoek en/of (water)bodemonderzoek nog voldoende representatief en actueel is.

Verder geldt dat voor het afgeven van milieuhygiënische verklaringen onder het Besluit bodemkwaliteit uitsluitend gebruik gemaakt mag worden van een vooronderzoek dat is uitgevoerd op basis van oude versies van NEN-normen tot 1 januari 2020. Dit volgt uit artikel 5.10b van de Regeling bodemkwaliteit.