Per wanneer moeten de nieuwe versies van NEN 5717 en NEN 5725 (vooronderzoek) en NEN 5720 (waterbodemonderzoek) gebruikt worden? En komt er een overgangstermijn?

Vraag

Per wanneer moeten de nieuwe versies van NEN 5717 en NEN 5725 (vooronderzoek) en NEN 5720 (waterbodemonderzoek) gebruikt worden? En komt er een overgangstermijn?

Antwoord

NEN heeft eind 2017 een aantal herzien versies van NEN-normen vastgesteld. Het gaat om:

  • NEN 5717:2017 nl - Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek
  • NEN 5725:2017 nl - Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek
  • NEN 5720:2017 nl - Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek
  • Wijzigingsblad NEN 5707:C2:2017 nl - Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond
  • Wijzigingsblad NEN 5897+C2:2017 nl - Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat

Voor zover de verplichting van het gebruik van de NEN-normen volgt uit de regelgeving, geldt formeel dat de nieuwe NEN-normen en/of wijzigingsbladen pas gebruikt kunnen worden op het moment dat in de regelgeving naar de nieuwe versies van deze NEN-normen verwezen wordt: via een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit is dit bepaald op 30 november 2018. Er is daarbij geen overgangstermijn geregeld. Dit betekent dat direct na inwerkingtreding van de gewijzigde regelgeving van de nieuwe versies van de NEN-normen gebruik gemaakt moet worden. Hierbij is het moment van uitvoering van respectievelijk het vooronderzoek en het veldwerk bepalend.

Voor onderzoek dat niet wordt uitgevoerd vanuit een wettelijke verplichting is iedereen vrij om al eerder van de nieuwe NEN normen gebruik te maken.