Ik doe een melding van een werk met schone grond. Moet ik kwaliteitsgegevens overleggen?

Vraag

Ik doe een melding van een werk met schone grond. Moet ik kwaliteitsgegevens overleggen?

Antwoord

Nee, volgens artikel 42 lid 9 van het Bbk hoeft bij een toepassing van schone grond in een hoeveelheid vanaf 50 m3 slechts éénmalig de toepassingslocatie en de NAW-gegevens van de toepasser gemeld te worden. Overige gegevens waaronder ook de milieuhygiënische bewijsmiddelen hoeven dus niet meegezonden te worden met de melding! Het doel van een melding schone grond is om het bevoegd gezag Bbk te kunnen informeren over de voorgenomen realisatie van een toepassing met schone grond. Het bevoegd gezag Bbk hoeft dus niet naar overige gegevens te vragen.

Wel kan het bevoegd gezag Bbk in het kader van toezicht en handhaving of in het geval van twijfel op de toepassingslocatie zelf controleren of het milieuhygiënisch bewijsmiddel aanwezig is en voldoet aan de eisen van het Bbk. Zonodig kan de toepasser hierop aangesproken worden.

Wilt u toch een rapport toevoegen?

Mocht u toch (en vrijwillig) bij een melding schone grond kwaliteitsgegevens of andere bijlagen (digitaal) willen meesturen, dan kan dat in het scherm 'Toepassingslocatie'. U kunt daar naast de plattegrond ook een ander bestand toevoegen. Wij benadrukken nogmaals dat het meezenden van overige stukken en informatie niet verplicht is.