Ik wil grond, baggerspecie of bouwstoffen toepassen in een grondwaterbeschermingsgebied. Wat moet ik doen?

Vraag

Ik wil grond, baggerspecie of bouwstoffen toepassen in een grondwaterbeschermingsgebied. Wat moet ik doen?

Antwoord

Naast de regels van het Besluit bodemkwaliteit gelden in de grondwaterbeschermingsgebieden aanvullende regels. Dit volgt uit de Wet milieubeheer. Deze eisen dienen tot bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning in daartoe aangewezen gebieden. De eisen worden door de provincies opgesteld en opgenomen in een provinciale verordening. Uw provincie kan u informeren over deze extra eisen. Neemt u dus contact op met uw provincie.