Ik krijg een melding die niet voor mij bedoeld is, wat nu?

Vraag

Ik krijg een melding die niet voor mij bedoeld is, wat nu?

Antwoord

De melder dient op het meldingsformulier het bevoegd gezag in te vullen. Indien het bevoegd gezag constateert dat de betreffende melding niet juist is geadresseerd (de melding had bijvoorbeeld naar het waterschap gemoeten in plaats van naar de gemeente) dan stuurt het bevoegd gezag de mail met de melding door naar het juiste bevoegd gezag. Het juiste bevoegd gezag attendeert vervolgens de melder op het feit dat die een verkeerd bevoegd gezag heeft aangemerkt en dat de melder dat moet wijzigen in het systeem om zijn melding correct te maken. Voor het bevoegd gezag is het mogelijk om de e-mailadressen van de andere bevoegd gezagen in te zien in het systeem, zodat het juiste e-mailadres voor doorzenden kan worden geselecteerd.