Hoe lang is een melding geldig?

Vraag

Hoe lang is een melding geldig?

Antwoord

Dit is niet geregeld in het Bbk. Er is geen maximale geldigheidstermijn opgenomen in het Bbk voor een melding. Doorgaans zal de melding relatief kort van tevoren (varierënd van enkele weken tot ten minste vijf werkdagen) worden verricht, maar het is ook toegestaan de melding eerder te verrichten. Aandachtspunt voor de toepasser is dat het bewijsmiddel dat bij partij hoort ten tijde van de toepassing nog wel geldig en representatief moet zijn. Bekijk deze FAQ voor meer informatie over de geldigheid en representativiteit van een bewijsmiddel.