Moet een melding worden ingetrokken als de toepassing niet doorgaat of de partij elders wordt toegepast?

Vraag

Moet een melding worden ingetrokken als de toepassing niet doorgaat of de partij elders wordt toegepast?

Antwoord

Nee, in het Bbk is hier geen verplichting voor opgenomen. Hoewel er geen verplichting is, wordt de toepasser wel geadviseerd om de melding in te trekken. Zo is het bevoegd gezag op de hoogte dat de eerder gemelde toepassing niet doorgaat of dat de eerder gemelde partij niet wordt toegepast. Het intrekken kan in het meldsysteem via de menu-optie 'Meldingen opvragen'. Via het meldingsnummer kan de melding worden opgevraagd. Als de melding is gevonden dan is het mogelijk om deze in te trekken via het icoon . Na intrekking wordt een mail verstuurd naar het Bevoegd gezag.