Welke toepassingen moet ik melden?

Vraag

Welke toepassingen moet ik melden?

Antwoord

De volgende toepassingen van bouwstoffen moeten worden gemeld:

  • het toepassen van IBC-bouwstoffen
  • hergebruik van bouwstoffen door dezelfde eigenaar

Overige toepassingen en toepassingen door particulieren zijn vrijgesteld van de meldingsplicht.

Voor grond en baggerspecie geldt de meldingsplicht voor alle toepassingen (inclusief kortdurende en tijdelijke opslag), met uitzondering van:

  • de toepassing van grond of baggerspecie door particulieren
  • het toepassen van grond of baggerspecie binnen een landbouwbedrijf als de grond of baggerspecie afkomstig is van een tot dat landbouwbedrijf behorend perceel grond waarop een vergelijkbaar gewas wordt geteeld als op het perceel grond waar de grond of baggerspecie wordt toegepast
  • het verspreiden van baggerspecie uit een watergang over de aan de watergang grenzende percelen
  • het toepassen van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m³. Voor het toepassen van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden vanaf 50 m³ moet eenmalig de toepassingslocatie worden gemeld
  • het tijdelijk verplaatsen of uit de toepassing wegnemen van grond of baggerspecie, als deze vervolgens, zonder te zijn bewerkt, op of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde conditie opnieuw in die toepassing wordt aangebracht

Volgens het Besluit bodemkwaliteit valt ook zand onder de definitie van grond. Een overzicht van de definities uit het Besluit bodemkwaliteit vindt u bij de veelgestelde vragen over grond en baggerspecie.