Hoe kan ik inzagerecht uitdelen?

Vraag

Hoe kan ik inzagerecht uitdelen?

Antwoord

U kunt via de optie Beheer, Inzagerechten beheren, ook andere overheden (bijvoorbeeld de buurgemeenten, het waterschap en/of een Omgevingsdienst of een RUD inzagerechten geven in de meldingen die in uw beheergebied vallen. Deze organisaties kunnen dan de meldingen wel raadplegen, maar kunnen niets in het systeem wijzigen.