Ik heb geen e-mail ontvangen van een nieuwe of gewijzigde melding, hoe kan dat?

Vraag

Ik heb geen e-mail ontvangen van een nieuwe of gewijzigde melding, hoe kan dat?

Antwoord

Momenteel zit er een fout in het meldpunt bodemkwaliteit waardoor in enkele gevallen geen e-mail verstuurd wordt bij het maken of wijzigen van een melding. Als deze storing optreedt, dan ontvangt zowel de melder als het bevoegd gezag geen e-mail. Heeft u geen e-mail ontvangen van uw gemaakte of gewijzigde melding? Dan kunt u dit melden bij onze servicedesk en bij het bevoegd gezag dat de melding heeft ontvangen.

Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.