Hoe kan ik een Omgevingsdienst of Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) mandateren?

Vraag

Hoe kan ik een Omgevingsdienst of Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) mandateren?

Antwoord

Als u uw bevoegdheden gemandateerd hebt naar een Omgevingsdienst of een RUD, kunt u via de optie Beheer, Mandateringen beheren, deze Omgevingsdienst of RUD aanwijzen als gemandateerde organisatie. De gemandateerde organisatie ontvangt dan altijd de meldingen. U kunt de mandateringen in het systeem altijd wijzigen, dit kan de gemandateerde organisatie niet. De gemandateerde organisatie heeft wel een eigen hoofdaccount en kan ook subaccounts toekennen.