Wat is een SIKB-bestand?

Vraag

Wat is een SIKB-bestand?

Antwoord

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) heeft een standaard gedefinieerd om bodeminformatie digitaal uit te wisselen. Het Meldpunt bodemkwaliteit voldoet nu aan versie 14.0.0 van het protocol. Oudere versies werken niet meer.

Met elke melding wordt een Xml-bestand meegestuurd, dat alle meldinformatie bevat. Het bevoegd gezag kan dit bestand gebruiken om in te lezen in het eigen registratiesysteem.

Het Meldpunt bodemkwaliteit kan ook bestanden importeren. Dit wordt gebruikt door melders, die de meldinformatie digitaal beschikbaar hebben. Dit zijn vooral de grondbanken. Deze melders kunnen direct een Xml-bestand uploaden of in scherm 1 een Xml-bestand importeren. Zie hiervoor de veelgestelde vragen over deze functies.