Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB)

De 'Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB)' is hier samen met de 'Richtlijn bodembescherming atmosferische bovengrondse opslagtanks' te downloaden als pdf.

NRB 2012

Handreikingen

NRB 2001

Van toepassingen op (bestaande) vergunningen van voor de publicatie van de NRB 2012 (2 april 2012), plus op aanvragen die al liepen voor 2 april 2012, staan hieronder de oude katernen van de NRB, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3 en de Leeswijzer:


Hoe werkt het vanaf 2022

Hoe werkt het vanaf 2021

De NRB is straks niet langer een bindende richtlijn en daarom heeft de overheid besloten om bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet de NRB als BBT-document te laten vervallen. Omdat er voor het verlenen van vergunningen wel een BBT-document voor bodembescherming beschikbaar moet zijn om te beoordelen of bodembeschermende voorzieningen ook daadwerkelijk aan BBT voldoen is er een nieuw BBT-document voor bodembescherming opgesteld.

Dit nieuwe BBT-document genaamd "Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-CVM)" bevat alleen de BBT-maatregelen uit de NRB.